رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ سود بین‌بانکی‌ همچنان بر مدار افزایشی

نرخ سود بین‌بانکی‌ همچنان بر مدار افزایشی نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۹ شهریور نیز با ادامه روند صعودی هفته‌های قبل به ۲۰.۷۴ درصد رسید. نرخ سود نسبت به هفته قبل ۰.۰۹ درصد افزایش یافته است./ تسنیم

نرخ سود بین‌بانکی‌ همچنان بر مدار افزایشی

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۹ شهریور نیز با ادامه روند صعودی هفته‌های قبل به ۲۰.۷۴ درصد رسید.

نرخ سود نسبت به هفته قبل ۰.۰۹ درصد افزایش یافته است./ تسنیم