رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاریس ارزان‌تر از کربلا!

پاریس ارزان‌تر از کربلا! طبق مشاهدات در سایت‌های بلیت فروشی بهای بلیت پروازهای ایرلاین‌های خارجی به مقصد پاریس به مراتب ارزان تر از بهای بلیت پرواز به نجف آن‌هم در یک روز مشترک می‌باشد.

پاریس ارزان‌تر از کربلا!

طبق مشاهدات در سایت‌های بلیت فروشی بهای بلیت پروازهای ایرلاین‌های خارجی به مقصد پاریس به مراتب ارزان تر از بهای بلیت پرواز به نجف آن‌هم در یک روز مشترک می‌باشد.