رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

قیمت غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان: در سال تحصیلی جدید قیمت صبحانه ۳ هزار تومان، ناهار ۶ هزار تومان و شام ۴ هزار تومان برای هر دانشجو حساب خواهد شد. دانشگاه ها بسته به شرایط، قیمت های جدیدی را خواهند داشت که اطلاع رسانی می‌شود.

قیمت غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان:

در سال تحصیلی جدید قیمت صبحانه ۳ هزار تومان، ناهار ۶ هزار تومان و شام ۴ هزار تومان برای هر دانشجو حساب خواهد شد.

دانشگاه ها بسته به شرایط، قیمت های جدیدی را خواهند داشت که اطلاع رسانی می‌شود.