رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وصول ۹۰.۷ درصد چک‌ها در تیرماه امسال/ کاهش ۸.۴ درصدی چک‌های برگشتی

وصول ۹۰.۷ درصد چک‌ها در تیرماه امسال/ کاهش ۸.۴ درصدی چک‌های برگشتی بررسی آخرین داده‌های بانک مرکزی درخصوص وضعیت چک در تیرماه نشان می‌دهد که در این ماه ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از سه هزار و ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر […]

وصول ۹۰.۷ درصد چک‌ها در تیرماه امسال/ کاهش ۸.۴ درصدی چک‌های برگشتی

بررسی آخرین داده‌های بانک مرکزی درخصوص وضعیت چک در تیرماه نشان می‌دهد که در این ماه ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از سه هزار و ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۴ درصد و در حوزه مبلغ ۳ درصد کاهش داشته است.

تیرماه امسال ۵۸۶ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۳۴۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۸.۴ درصد و از بعد مبلغ ۷.۷ درصد کاهش داشته است.

در این دوره از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹.۳ درصد و ۱۰.۴ درصد برگشت داده شده است.