رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل سایپا:مجوز شماره‌گذاری تیبا صادر شده و این خودروها از هفته آینده تحویل مشتریان می‌شود

مدیرعامل سایپا:مجوز شماره‌گذاری تیبا صادر شده و این خودروها از هفته آینده تحویل مشتریان می‌شود تیموری: سازمان استاندارد هفته گذشته مجوز شماره گذاری ۱۵ هزار تیبا را صادر و به نیروی انتظامی اعلام کرد که فرایند شماره گذاری این خودرو‌ها از هفته آینده آغاز و بعد از پلاک گذاری تحویل مشتریان خواهد شد.

مدیرعامل سایپا:مجوز شماره‌گذاری تیبا صادر شده و این خودروها از هفته آینده تحویل مشتریان می‌شود

تیموری:
سازمان استاندارد هفته گذشته مجوز شماره گذاری ۱۵ هزار تیبا را صادر و به نیروی انتظامی اعلام کرد که فرایند شماره گذاری این خودرو‌ها از هفته آینده آغاز و بعد از پلاک گذاری تحویل مشتریان خواهد شد.