رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهوری آذربایجان: پیامی از ایران دریافت نکرده‌ام

رئیس جمهوری آذربایجان: پیامی از ایران دریافت نکرده‌ام الهام علی‌اف: از تهران‌ و روسیه پیامی در زمینه مواضع باکو در مذاکره با ارمنستان دریافت نکرده‌ایم. نشست سه جانبه آتی در مورد کریدورهای حمل و نقل منطقه‌ای با هدف ارزیابی راه‌های تقویت روابط اقتصادی است. طرفین همچنین قرار است، آخرین تحولات روابط اقتصادی و تجاری باکو […]

رئیس جمهوری آذربایجان: پیامی از ایران دریافت نکرده‌ام

الهام علی‌اف:
از تهران‌ و روسیه پیامی در زمینه مواضع باکو در مذاکره با ارمنستان دریافت نکرده‌ایم.

نشست سه جانبه آتی در مورد کریدورهای حمل و نقل منطقه‌ای با هدف ارزیابی راه‌های تقویت روابط اقتصادی است. طرفین همچنین قرار است، آخرین تحولات روابط اقتصادی و تجاری باکو و تهران و پروژه های مشترک به ویژه در حوزه حمل و نقل را مورد بحث و بررسی قرار دهند.