رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای اجاره نشین ها از این بدتر نمی شود

برای اجاره نشین ها از این بدتر نمی شود افزایش‌ شدید اجاره بهای مسکن در تهران در سال گذشته، بدترین دوره اجاره نشینی را برای، نزدیک به ۴۰ درصد از خانواده های ساکن پایتخت که مستأجر هستند، رقم زده است. سال گذشته متوسط اجاره بها مسکن در تهران ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش […]

برای اجاره نشین ها از این بدتر نمی شود

افزایش‌ شدید اجاره بهای مسکن در تهران در سال گذشته، بدترین دوره اجاره نشینی را برای، نزدیک به ۴۰ درصد از خانواده های ساکن پایتخت که مستأجر هستند، رقم زده است.

سال گذشته متوسط اجاره بها مسکن در تهران ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است، این نرخ رشد در مقایسه با میانگین تورم اجاره سالانه ۳ دهه ی اخیر که ۲۲ درصد است، یک وضعیت کاملا غیر عادی و ملتهب به وجود آورده است.

رشد بی سابقه تورم اجاره مسکن طی ۳۰ سال اخیر و همچنین روایت آماری از وضعیت اجاره نشینی در شهر تهران، حکایت از سپری شدن بدترین سال مستأجر ها در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را دارد.