رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور تیم مذاکره: ایران صبور خواهد بود

مشاور تیم مذاکره: ایران صبور خواهد بود محمد مرندی: ایران صبور خواهد بو د. آمریکا در زمان اوباما به شکل سیستماتیک توافق را نقض کرد و در زمان ترامپ و بایدن فشار حداکثری علیه شهروندان بی‌گناه اعمال کرد. بنابراین، ایران ابهامات یا خلاءهای قانونی در متن {توافق} را نمی پذیرد. زمستان دارد می‌آید و اتحادیه […]

مشاور تیم مذاکره: ایران صبور خواهد بود

محمد مرندی:
ایران صبور خواهد بو د. آمریکا در زمان اوباما به شکل سیستماتیک توافق را نقض کرد و در زمان ترامپ و بایدن فشار حداکثری علیه شهروندان بی‌گناه اعمال کرد.

بنابراین، ایران ابهامات یا خلاءهای قانونی در متن {توافق} را نمی پذیرد. زمستان دارد می‌آید و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده‌ای روبه‌رو می‌شود./ جماران