رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق استاديار دانشگاه شريف ۱۳ تا ۱۵ ميليون تومان است

حقوق استاديار دانشگاه شريف ۱۳ تا ۱۵ ميليون تومان است قائم مقام بنیاد ملی نخبگان: عمده دلایل خروج نخبگان از كشور تصور آینده و نبود شغل مناسب و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌های زندگی است. کل نخبگانی که قرار است به دستگاه اجرایی وارد شوند، چند هزار نفر بیشتر نیستند، ولی لازم است دستگاه‌های اجرایی جذب […]

حقوق استاديار دانشگاه شريف ۱۳ تا ۱۵ ميليون تومان است

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان:
عمده دلایل خروج نخبگان از كشور تصور آینده و نبود شغل مناسب و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌های زندگی است.

کل نخبگانی که قرار است به دستگاه اجرایی وارد شوند، چند هزار نفر بیشتر نیستند، ولی لازم است دستگاه‌های اجرایی جذب این افراد را طالب باشند و مقاومت نکنند.

استادیاری که در دانشگاه شریف استخدام می‌شود، حقوقی بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان دارد.