رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش بلیت اتوبوس در ایام اربعین فقط با ارائه کدملى

فروش بلیت اتوبوس در ایام اربعین فقط با ارائه کدملى رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسى کل کشور: برخى افراد سودجو خودسرانه قیمت بلیت اتوبوس را بیش از نرخ تعیین شده افزایش داده‌اند. مقرر شد بلیت اتوبوس فقط با ارائه کدملى فروخته شود. سازمان بازرسى به طور حتم براى شرکت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی متخلف پرونده تشکیل […]

فروش بلیت اتوبوس در ایام اربعین فقط با ارائه کدملى

رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسى کل کشور:
برخى افراد سودجو خودسرانه قیمت بلیت اتوبوس را بیش از نرخ تعیین شده افزایش داده‌اند.

مقرر شد بلیت اتوبوس فقط با ارائه کدملى فروخته شود.

سازمان بازرسى به طور حتم براى شرکت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی متخلف پرونده تشکیل مى‌دهد.