رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزینه نگهداری سارقان ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان است

هزینه نگهداری سارقان ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان است سخنگوی فراجا با اشاره به افزایش میزان سرقت‌های خرد، گفت هزینه نگهداری سارقان ماهانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان است و این در حالی است که می‌توان با نصف این مبلغ اقدامات موثر پیشگیرانه انجام داد./ ایرنا

هزینه نگهداری سارقان ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان است

سخنگوی فراجا با اشاره به افزایش میزان سرقت‌های خرد، گفت هزینه نگهداری سارقان ماهانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان است و این در حالی است که می‌توان با نصف این مبلغ اقدامات موثر پیشگیرانه انجام داد./ ایرنا