رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلیت سینما در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود

بلیت سینما در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود شورای صنفی نمایش در جلسه امروز خود مصوب کرد مطابق روال سال‌های قبل، روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه به مناسبت روز ملی سینما، بلیت سینما‌های سراسر کشور نیم‌بها عرضه خواهد شد.

بلیت سینما در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود

شورای صنفی نمایش در جلسه امروز خود مصوب کرد مطابق روال سال‌های قبل، روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه به مناسبت روز ملی سینما، بلیت سینما‌های سراسر کشور نیم‌بها عرضه خواهد شد.