رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور: تالاب انزلی احیا شود

رئیس جمهور: تالاب انزلی احیا شود رئیسی در جلسه هیات دولت: برای خنثی‌کردن نقشه سوداگران، تلاش کنید بخش آسیب‌دیده تالاب انزلی در حد امکان احیا شده و به حالت قبل بازگردد.

رئیس جمهور: تالاب انزلی احیا شود

رئیسی در جلسه هیات دولت:

برای خنثی‌کردن نقشه سوداگران، تلاش کنید بخش آسیب‌دیده تالاب انزلی در حد امکان احیا شده و به حالت قبل بازگردد.