رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر در قزوین توهین کنید باید بنر عذرخواهی نصب کنید

اگر در قزوین توهین کنید باید بنر عذرخواهی نصب کنید دادستان قزوین: از این به بعد کسانی را که به هم‌استانی‌ها در سراسر استان توهین کنند، مجبور خواهیم کرد بنر عذرخواهی را در همان محلی که در آن توهین کردند، نصب کنند./فارس

اگر در قزوین توهین کنید باید بنر عذرخواهی نصب کنید

دادستان قزوین: از این به بعد کسانی را که به هم‌استانی‌ها در سراسر استان توهین کنند، مجبور خواهیم کرد بنر عذرخواهی را در همان محلی که در آن توهین کردند، نصب کنند./فارس