رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری: داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن جفاهای تاریخی است

جهانگیری: داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن جفاهای تاریخی است اگر دولت ورود نمی‌کرد، قیمت ارز جهش عجیبی پیدا می‌کرد ایادی برخی کشورهای منطقه دلار کاغذی جمع می‌کردند روس‌ها به ایران ارز نمی‌دادند در مورد برخی کارهای مجلس یازدهم نامه‌ای خدمت رهبری نوشتم؛ بعد از آن مجلس مجلس قانون بودجه را تصویب کرد ۲۰ درصد […]

جهانگیری: داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن جفاهای تاریخی است

اگر دولت ورود نمی‌کرد، قیمت ارز جهش عجیبی پیدا می‌کرد

ایادی برخی کشورهای منطقه دلار کاغذی جمع می‌کردند

روس‌ها به ایران ارز نمی‌دادند

در مورد برخی کارهای مجلس یازدهم نامه‌ای خدمت رهبری نوشتم؛ بعد از آن مجلس مجلس قانون بودجه را تصویب کرد

۲۰ درصد حجم تجارت ایران در جیب کسانی می‌رود که داخل کشور به دنبال تحریم هستند

ارزهایی که در دولت احمدی‌نژاد هدر رفت، شناسایی نشده/ قرار بود ۳۵۰ میلیون دلار بیاورند، ۳۱ میلیون دلارش را برداشتند!

در دولت دهم، قرار بود طی دو مرحله ۳۵۰ میلیون دلار از مرز آذربایجان به‌صورت پالت اسکناس به کشور بیاورند.

بعد در تهران ۳۱ میلیون دلار نیامد و سرنوشتش معلوم نشد. اسکنا‌س‌ها را برداشته بودند و کسی هم مسئولیتش را قبول نکرد.

هنوز ارزهایی که در دولت احمدی‌نژاد هدر رفت، شناسایی نشده است. در موضوع فساد خیلی‌ها دستگیر شدند که مربوط به دولت ایشان بودند.

یک‌بار به آقای رئیسی گفتم، از زمانی که رهبری فرمان مبارزه با فساد را در سال ۸۰ داده‌اند، فساد زیاد یا کم شده است؟

وقتی‌که برخوردها دوگانه باشد، همین می‌شود. حالا هم از دل مبارزه با فساد فقط فساد بیرون می‌آید./ جماران