رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسرائیل‌هیوم: آمریکا مشتاق توافق با ایران است

اسرائیل‌هیوم: آمریکا مشتاق توافق با ایران است روزنامه اسرائیل‌هیوم نوشت: پیش‌نویس سازشکارانه نوشته شده توسط مقامات اروپایی به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا، به خوبی نشان دهنده علاقه‌مندی طرفین به احیای برجام است. آمریکا به دلیل فشار تل‌آویو، تاکنون با این درخواست تهران مخالفت کرده، اما گزارش ها حاکی از آن است که واشنگتن […]

اسرائیل‌هیوم: آمریکا مشتاق توافق با ایران است

روزنامه اسرائیل‌هیوم نوشت: پیش‌نویس سازشکارانه نوشته شده توسط مقامات اروپایی به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا، به خوبی نشان دهنده علاقه‌مندی طرفین به احیای برجام است.

آمریکا به دلیل فشار تل‌آویو، تاکنون با این درخواست تهران مخالفت کرده، اما گزارش ها حاکی از آن است که واشنگتن آماده به تعویق انداختن مذاکرات در اینباره به بعد از احیای توافق است.

تمایل واشنگتن برای احیای توافق به قدری زیاد است که حاضر است چشمش را به روی خیلی از مسائل ببندد.