رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایجاد گشت‌های ویژه برای مقابله با مجرمان خشن

ایجاد گشت‌های ویژه برای مقابله با مجرمان خشن جانشین فرمانده کل انتظامی: به منظور تشدید مقابله با مجرمان جرایم خشن، سازوکارهای جدید، ضربتی، فوریتی و موثر را پیش بینی کرده‌ایم و به زودی زود شاهد فعالیت گشت‌های ویژه پلیس در برخورد با مجرمان جرایم خشن هستیم.

ایجاد گشت‌های ویژه برای مقابله با مجرمان خشن

جانشین فرمانده کل انتظامی:

به منظور تشدید مقابله با مجرمان جرایم خشن، سازوکارهای جدید، ضربتی، فوریتی و موثر را پیش بینی کرده‌ایم و به زودی زود شاهد فعالیت گشت‌های ویژه پلیس در برخورد با مجرمان جرایم خشن هستیم.