رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف معلمان مهرآفرین از رتبه‌بندی مغایر با قانون شناخته شد

حذف معلمان مهرآفرین از رتبه‌بندی مغایر با قانون شناخته شد فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، حذف معلمان مهرآفرین از آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان را مغایر قانون تشخیص داد ‌و بر این اساس باید آن‌ها نیز مشمول رتبه‌بندی شوند./ایسنا

حذف معلمان مهرآفرین از رتبه‌بندی مغایر با قانون شناخته شد

فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس:
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، حذف معلمان مهرآفرین از آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان را مغایر قانون تشخیص داد ‌و بر این اساس باید آن‌ها نیز مشمول رتبه‌بندی شوند./ایسنا