رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی مجلس خبرگان: اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسی می شود

سخنگوی مجلس خبرگان: اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسی می شود احمد خاتمی، سخنگوی مجلس خبرگان رهبری: اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان که طبق قانون باید توسط خود خبرگان انجام شود، پنج فصل آن انجام شده و فصل ششم و هفتم باقی مانده که در این اجلاس بررسی می شود.

سخنگوی مجلس خبرگان: اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسی می شود

احمد خاتمی، سخنگوی مجلس خبرگان رهبری: اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان که طبق قانون باید توسط خود خبرگان انجام شود، پنج فصل آن انجام شده و فصل ششم و هفتم باقی مانده که در این اجلاس بررسی می شود.