رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۲ متهم متروپل از مدیران شهرداری آبادان بودند

۱۲ متهم متروپل از مدیران شهرداری آبادان بودند امانی، عضو شورای شهر تهران: حادثه متروپل درس عبرتی برای تهران باشد. از ۲۱ متهم پرونده پتروپل ۱۲ نفر مدیران شهرداری آبادان بودند که از این میان شهرداران یا سرپرستان شهرداری و یا معاونین فنی و عمرانی و شهرسازی بودند.

۱۲ متهم متروپل از مدیران شهرداری آبادان بودند

امانی، عضو شورای شهر تهران:
حادثه متروپل درس عبرتی برای تهران باشد.

از ۲۱ متهم پرونده پتروپل ۱۲ نفر مدیران شهرداری آبادان بودند که از این میان شهرداران یا سرپرستان شهرداری و یا معاونین فنی و عمرانی و شهرسازی بودند.