رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت کودکان رونمایی شد

اینترنت کودکان رونمایی شد معرفی طرح اینترنت کودک و ارائه نظام نامه رده بندی سنی محتوا و خدمات در چهارمین جلسه کارگروه راهبردی و تدوین الگوی عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از کودکان و نوجوانان انجام شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رونمایی طرح اینترنت کودک در هفته جاری خبر داده بود.

اینترنت کودکان رونمایی شد

معرفی طرح اینترنت کودک و ارائه نظام نامه رده بندی سنی محتوا و خدمات در چهارمین جلسه کارگروه راهبردی و تدوین الگوی عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از کودکان و نوجوانان انجام شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رونمایی طرح اینترنت کودک در هفته جاری خبر داده بود.