رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معرفی محمدهادی زاهدی وفا به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معرفی محمدهادی زاهدی وفا به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از معرفی «محمدهادی زاهدی وفا» به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

معرفی محمدهادی زاهدی وفا به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از معرفی «محمدهادی زاهدی وفا» به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.