رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهرام وثوقی راد معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور شد

شهرام وثوقی راد معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور شد تحول‌آفرینی جدی در حوزه رسانه دولت، ایجاد یکپارچگی و هم‌افزایی در تیم اطلاع‌رسانی، ارتقای انگاره دولت در افکار عمومی و ایجاد تحول ساختاری در فرایندهای تهیه تا انتشار اخبار رئیس جمهوری، مطالباتی است که رئیس جمهور از معاون جدید ارتباطات دفتر خود انتظار […]

شهرام وثوقی راد معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور شد

تحول‌آفرینی جدی در حوزه رسانه دولت، ایجاد یکپارچگی و هم‌افزایی در تیم اطلاع‌رسانی، ارتقای انگاره دولت در افکار عمومی و ایجاد تحول ساختاری در فرایندهای تهیه تا انتشار اخبار رئیس جمهوری، مطالباتی است که رئیس جمهور از معاون جدید ارتباطات دفتر خود انتظار دارد.

وثوقی راد از مدیران ارشد حوزه خبر در سازمان صداوسیماست که مدیرکلی پخش اخبار سیما و سردبیری خبر ۲۰/۳۰ را در کارنامه دارد. پیش از او، سکان معاونت ارتباطات دفتر رئیس جمهور در اختیار عباس هنرمند بود، هنرمند پس از این مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور خواهد بود.