رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن تنها توافق در راستای منافع ملی آمریکا را امضا می کند

بایدن تنها توافق در راستای منافع ملی آمریکا را امضا می کند سخنگوی کاخ سفید با تکرار ادعای آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام درصورت آمادگی ایران گفت که جو باید تنها توافقی با ایران را امضا می کند که در راستای منافع ملی آمریکا باشد.

بایدن تنها توافق در راستای منافع ملی آمریکا را امضا می کند

سخنگوی کاخ سفید با تکرار ادعای آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام درصورت آمادگی ایران گفت که جو باید تنها توافقی با ایران را امضا می کند که در راستای منافع ملی آمریکا باشد.