رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به دروغ می‌گویند باید اینترنت را تقویت کرد و در عمل هر کاری بتوانند علیه آن می‌کنند!

به دروغ می‌گویند باید اینترنت را تقویت کرد و در عمل هر کاری بتوانند علیه آن می‌کنند! عباس عبدی (فعال سیاسی): این که یک جناح سیاسی مخالف اینترنت و در پی محدود کردن آن باشد، دور از انتطار نیست. ولی این که به دروغ می‌گویند باید اینترنت را تقویت کرد و در عمل هر کاری […]

به دروغ می‌گویند باید اینترنت را تقویت کرد و در عمل هر کاری بتوانند علیه آن می‌کنند!

عباس عبدی (فعال سیاسی): این که یک جناح سیاسی مخالف اینترنت و در پی محدود کردن آن باشد، دور از انتطار نیست. ولی این که به دروغ می‌گویند باید اینترنت را تقویت کرد و در عمل هر کاری بتوانند علیه آن می‌کنند، بسیار زشت و ناشی از سقوط اخلاقی و سیاسی و نشانه حقارت است