رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خدمتکار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به حبس محکوم شد

خدمتکار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به حبس محکوم شد رسانه‌های صهیونیستی: اتهامات وارده علیه کارگر خانه بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم مبنی بر جاسوسی او اثبات شده است. خدمتکار خانه وزیر جنگ اسراییل به اتهام آنچه تلاش برای جاسوسی برای یک گروه هکری وابسته به ایران خوانده شده، به ۳ سال حبس محکوم شده است.

خدمتکار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به حبس محکوم شد

رسانه‌های صهیونیستی:

اتهامات وارده علیه کارگر خانه بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم مبنی بر جاسوسی او اثبات شده است.

خدمتکار خانه وزیر جنگ اسراییل به اتهام آنچه تلاش برای جاسوسی برای یک گروه هکری وابسته به ایران خوانده شده، به ۳ سال حبس محکوم شده است.