رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز شماره‌گذاری خودروهای تیبا، ساینا و سمند از امروز

آغاز شماره‌گذاری خودروهای تیبا، ساینا و سمند از امروز سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا : با توجه به حجم بالای درخواست ها از سوی خریداران خودروهای تیبا، ساینا و سمند، از امروز شماره گذاری خودرو‌های تولیدی و فاکتور شده آغاز می‌شود.

آغاز شماره‌گذاری خودروهای تیبا، ساینا و سمند از امروز

سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا :

با توجه به حجم بالای درخواست ها از سوی خریداران خودروهای تیبا، ساینا و سمند، از امروز شماره گذاری خودرو‌های تولیدی و فاکتور شده آغاز می‌شود.