رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه امیدها به همت رئیسی دوخته شده تا معیشت مردم درست شود و ناکارآمدی جریان غربزده به اثبات برسد

روزنامه رسالت: همه امیدها به همت رئیسی دوخته شده تا معیشت مردم درست شود و ناکارآمدی جریان غربزده به اثبات برسد روزنامه رسالت با حمله به اظهارات روحانی که در قالب یک کتاب منتشر شده است نوشت: اگر باوجود شرایط فعلی، دولت سیزدهم بتواند کشتی مدیریت کشور و معیشت مردم را به ساحل آرامش برساند، […]

روزنامه رسالت: همه امیدها به همت رئیسی دوخته شده تا معیشت مردم درست شود و ناکارآمدی جریان غربزده به اثبات برسد

روزنامه رسالت با حمله به اظهارات روحانی که در قالب یک کتاب منتشر شده است نوشت:

اگر باوجود شرایط فعلی، دولت سیزدهم بتواند کشتی مدیریت کشور و معیشت مردم را به ساحل آرامش برساند، ناکارآمدی جریان غرب‌زده در کشور به اثبات خواهد رسید، آن روز است که جریان تحریف و در نتیجه آن جریان تحریم شکست خواهد خورد و چهره‌های غرب‌زده و تحقیرکننده خود و کشور، برای همیشه به عبرت تاریخ ایران تبدیل خواهند شد.

همه چشم‌ها به دولت مستقر دوخته‌شده و امیدها به لطف خدا و همت رئیسی و همکارانش است.