رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۸ وکیل شیرازی از مهدی تاج شکایت کردند

۸ وکیل شیرازی از مهدی تاج شکایت کردند هشت وکیل داگستری از شیراز با ارسال شکواییه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران از مهدی تاج به اتهام «تصرف غیر قانونی» و «استفاده غیر مجاز از اموال دولتی» شکایت کردند در بخشی از این شکواییه آمده است: «در پرونده معروف به قرارداد مربی سابق تیم […]

۸ وکیل شیرازی از مهدی تاج شکایت کردند

هشت وکیل داگستری از شیراز با ارسال شکواییه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران از مهدی تاج به اتهام «تصرف غیر قانونی» و «استفاده غیر مجاز از اموال دولتی» شکایت کردند

در بخشی از این شکواییه آمده است: «در پرونده معروف به قرارداد مربی سابق تیم ملی فوتبال (ولیموتس ) و مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تکالیف تعریف شده برای کمسیون اصل ۹۰همچنین تکالیف دادستان و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران ومسئولانی که به نوعی با بودجه ی عمومی کشور مرتبط و ارتزاق می کنند حداقل اقدام لازم واکاوی و بررسی چگونگی انعقاد چنین قراردادی و تعیین تکلیف وجوهی است که از قِبَل این قرارداد بر بودجه وبیت المال تحمیل شده است

آنگونه که برخی کارشناسان پاک دست فوتبال و برخی حقوقدانان کشور اذعان داشته اند تنظیم چنین قراردادی با مربی مورد بحث با هیچ منطق حقوقی _ورزشی سازگار نبوده ،به قطع و یقین تعریف چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس از مصادیق بارز تعدی و تفریط نسبت به اموال دولتی است.» /ایلنا