رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارلوس کی‌روش جایگزین دراگان اسکوچیچ در تیم ملی شد

با اعلام مدیررسانه تیم ملی ایران، کارلوس کی‌روش جایگزین دراگان اسکوچیچ در تیم ملی شد

با اعلام مدیررسانه تیم ملی ایران، کارلوس کی‌روش جایگزین دراگان اسکوچیچ در تیم ملی شد