رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۹ برابر از حد مجاز فراتر رفته!

ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۹ برابر از حد مجاز فراتر رفته! آژانس بین الملل انرژی اتمی: ما نمی توانیم صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را تایید کنیم. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۹ برابر از حد مجاز فراتر رفته است تا زمانی که ایران توضیحات صادقانه ای درباره وجود ذرات اورانیوم در […]

ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۹ برابر از حد مجاز فراتر رفته!

آژانس بین الملل انرژی اتمی: ما نمی توانیم صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را تایید کنیم.

ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۹ برابر از حد مجاز فراتر رفته است

تا زمانی که ایران توضیحات صادقانه ای درباره وجود ذرات اورانیوم در تاسیسات ارائه ندهد در صلح آمیز بودن برنامه هسته ای این کشور تردید داریم /الجزیره