رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسرائیل: در حال حاضر امکان توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد

اسرائیل: در حال حاضر امکان توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد رسانه‌های اسرائیلی: آخرین مذاکرات لاپید و بایدن نشان می‌دهد که در حال حاضر توافق هسته ای با ایران وجود ندارد. درخواست های ایران برای توقف تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات را از مسیر خارج کرد /الجزیره

اسرائیل: در حال حاضر امکان توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد

رسانه‌های اسرائیلی: آخرین مذاکرات لاپید و بایدن نشان می‌دهد که در حال حاضر توافق هسته ای با ایران وجود ندارد.

درخواست های ایران برای توقف تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات را از مسیر خارج کرد /الجزیره