رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب افزایش تعرفه تلفن ثابت

تصویب افزایش تعرفه تلفن ثابت بر اساس نامه‌ای که به امضای وزیر صمت رسیده، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت مصوب شده است و درصورت اجرایی شدن، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند./ ایسنا

تصویب افزایش تعرفه تلفن ثابت

بر اساس نامه‌ای که به امضای وزیر صمت رسیده، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت مصوب شده است و درصورت اجرایی شدن، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند./ ایسنا