رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفاع خزعلى از سفر فرزندش به خارج از كشور

دفاع خزعلى از سفر فرزندش به خارج از كشور معاون رييس جمهور در امور زنان در واكنش به انتقادها از سفر پسرش به خارج از كشور در توييتى نوشت: امروز برخی با ذوق زدگی از مهاجرت فرزند اینجانب گفتند درحالی که سفر موقت کاری ایشان جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش‌بنیانی است که در ایران […]

دفاع خزعلى از سفر فرزندش به خارج از كشور

معاون رييس جمهور در امور زنان در واكنش به انتقادها از سفر پسرش به خارج از كشور در توييتى نوشت:
امروز برخی با ذوق زدگی از مهاجرت فرزند اینجانب گفتند درحالی که سفر موقت کاری ایشان جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش‌بنیانی است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال است

‏خوشبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و وی در ماه‌های آینده به کشور باز می‌گردد.

‏اگرچه ایشان متاهل و مستقل است ولی هرگز قصد مهاجرت نداشته‌اند.