رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محرومیت ۱۰ ساله برای متخلفان کنکور

محرومیت ۱۰ ساله برای متخلفان کنکور معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش درباره برخورد با داوطلبانی که تقلب آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ تایید شده، گفت: افرادی که از آنها ابزار و وسایل تقلب گرفته و تقلب آنها محرز شده است، بین یک تا ۱۰ سال بر اساس قانون از شرکت در آزمون سراسری محروم […]

محرومیت ۱۰ ساله برای متخلفان کنکور

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش درباره برخورد با داوطلبانی که تقلب آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ تایید شده، گفت: افرادی که از آنها ابزار و وسایل تقلب گرفته و تقلب آنها محرز شده است، بین یک تا ۱۰ سال بر اساس قانون از شرکت در آزمون سراسری محروم می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در مورد شیوه رسیدگی به تخلف‌ها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ گفت: گزارش‌هایی که از سازمان سنجش آموزش کشور به دست ما رسیده، حدود ۸۰۰ نفر با تجهیزات الکترونیکی سر جلسه آزمون با مستندات رصد شده‌اند. تخلف این افراد با کمک دستگاه آشکارساز ساخت یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی برای شناسایی امواج مشخص شد.