رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زائران از مراجعه به فرودگاه‎ها خودداری کنند

زائران از مراجعه به فرودگاه‎ها خودداری کنند دبیراجرایی ستاد اربعین: درخواست و خواهش ما از مردم و زائران این است با توجه به بسته بودن مرز زمینی از مراجعه به فرودگاه‎ها از جمله فرودگاه حضرت امام (ره) خودداری کنند. تنها زائرانی از طریق مرز هوایی و فرودگاه‎ها اعزام می‎شوند که از قبل بلیط را تهیه […]

زائران از مراجعه به فرودگاه‎ها خودداری کنند

دبیراجرایی ستاد اربعین:

درخواست و خواهش ما از مردم و زائران این است با توجه به بسته بودن مرز زمینی از مراجعه به فرودگاه‎ها از جمله فرودگاه حضرت امام (ره) خودداری کنند.

تنها زائرانی از طریق مرز هوایی و فرودگاه‎ها اعزام می‎شوند که از قبل بلیط را تهیه کرده باشند.

به هیچ وجه در فرودگاه‌های کشور بلیط فروخته نمی‎شود و زائران نیز از مراجعه به فرودگاه‎ها خودداری کنند.