رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهمیه‌بندی سِرم در داروخانه‌ها

سهمیه‌بندی سِرم در داروخانه‌ها نایب رئیس انجمن داروسازان: در حال حاضر سرم در کشور کم است و در داروخانه‌ها سهمیه‌بندی شده است. سرم فقط به داروخانه‌های منتخب و تعدادی از داروخانه‌های دولتی داده می‌شود. مراجعه با بیماری‌های گوارشی به مراکز درمانی افزایش یافته و بر همین اساس مصرف سرم افزایش یافته است. در مقطع فعلی، […]

سهمیه‌بندی سِرم در داروخانه‌ها

نایب رئیس انجمن داروسازان:

در حال حاضر سرم در کشور کم است و در داروخانه‌ها سهمیه‌بندی شده است.

سرم فقط به داروخانه‌های منتخب و تعدادی از داروخانه‌های دولتی داده می‌شود.

مراجعه با بیماری‌های گوارشی به مراکز درمانی افزایش یافته و بر همین اساس مصرف سرم افزایش یافته است.

در مقطع فعلی، واردات سرم به کشور از سوی وزارت بهداشت ضروری است./ ایسنا