رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجبار در تعویض شناسنامه‌های قدیمی

اجبار در تعویض شناسنامه‌های قدیمی رییس سازمان ثبت احوال کشور: همه شهروندان کشور باید در سریع ترین زمان ممکن برای تعویض شناسنامه های قدیمی و اخذ شناسنامه جدید اقدام کنند چرا که در آینده با شناسنامه‌های قدیمی برای دریافت خدمات با مشکل مواجه می‌شوند./ایسنا

اجبار در تعویض شناسنامه‌های قدیمی

رییس سازمان ثبت احوال کشور:

همه شهروندان کشور باید در سریع ترین زمان ممکن برای تعویض شناسنامه های قدیمی و اخذ شناسنامه جدید اقدام کنند چرا که در آینده با شناسنامه‌های قدیمی برای دریافت خدمات با مشکل مواجه می‌شوند./ایسنا