رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه کاشان: رفتار غرب در مقابل درگذشت یک بانو و هموطن ما تهاجمی است

امام جمعه کاشان: رفتار غرب در مقابل درگذشت یک بانو و هموطن ما تهاجمی است علی احتشامی، امام جمعه موقت کاشان در واکنش به درگذشت مهسا امینی گفت: این اتفاق نباید باعث شود تا نظام و آرمان‌های جمهوری اسلامی از سوی عده‌ای مورد هجمه قرار گیرد. رفتار غرب در مقابل درگذشت یک بانو و هموطن […]

امام جمعه کاشان: رفتار غرب در مقابل درگذشت یک بانو و هموطن ما تهاجمی است

علی احتشامی، امام جمعه موقت کاشان در واکنش به درگذشت مهسا امینی گفت:
این اتفاق نباید باعث شود تا نظام و آرمان‌های جمهوری اسلامی از سوی عده‌ای مورد هجمه قرار گیرد.

رفتار غرب در مقابل درگذشت یک بانو و هموطن ما تهاجمی است.

غرب در مورد زنان دارای استانداردهای دوگانه و حقوق بشر آنها ساختگی است./ جماران