رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌جمهوري چین: ارتش برای نبرد واقعی آماده شود

رئیس‌جمهوري چین: ارتش برای نبرد واقعی آماده شود «شی جین پینگ»، رئیس جمهوري چین: ارتش آزادی‌بخش خلق باید روی آمادگی برای شرکت در نبرد واقعی تمرکز کند.

رئیس‌جمهوري چین: ارتش برای نبرد واقعی آماده شود

«شی جین پینگ»، رئیس جمهوري چین: ارتش آزادی‌بخش خلق باید روی آمادگی برای شرکت در نبرد واقعی تمرکز کند.