رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان کل نیویورک ترامپ و فرزندانش را به کلاهبرداری متهم کرد

دادستان کل نیویورک ترامپ و فرزندانش را به کلاهبرداری متهم کرد دادستان کل ایالت نیویورک روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و فرزندان بزرگسالش را به کلاهبرداری متعدد و اظهارات نادرست به قصد تحریف ارزش املاک و مستغلات به منظور دریافت وام و مزایای مالیاتی متهم کرد /ایرنا

دادستان کل نیویورک ترامپ و فرزندانش را به کلاهبرداری متهم کرد

دادستان کل ایالت نیویورک روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و فرزندان بزرگسالش را به کلاهبرداری متعدد و اظهارات نادرست به قصد تحریف ارزش املاک و مستغلات به منظور دریافت وام و مزایای مالیاتی متهم کرد /ایرنا