رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلوسی: از توافق با ایران حمایت می‌کنم

پلوسی: از توافق با ایران حمایت می‌کنم رییس مجلس نمایندگان آمریکا: قبل از بررسی توافق با ایران در کنگره کارهای زیادی باید انجام دهیم. من از رییس جمهور[بایدن] حمایت می‌کنم، از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنم. طبق قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران، هر گونه توافق نهایی‌شده با ایران باید پیش از مرحله اجرایی شدن، […]

پلوسی: از توافق با ایران حمایت می‌کنم

رییس مجلس نمایندگان آمریکا:
قبل از بررسی توافق با ایران در کنگره کارهای زیادی باید انجام دهیم. من از رییس جمهور[بایدن] حمایت می‌کنم، از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنم.

طبق قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران، هر گونه توافق نهایی‌شده با ایران باید پیش از مرحله اجرایی شدن، برای بازبینی به کنگره ارائه شود.