رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقام قطری: دوحه خواستار حصول توافق عادلانه درخصوص برنامه هسته‌ای ایران است

مقام قطری: دوحه خواستار حصول توافق عادلانه درخصوص برنامه هسته‌ای ایران است محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر خارجه در امور منطقه قطر: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سخنرانی خود در هفتاد و هفتمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر لزوم دستیابی به توافق عادلانه درخصوص برنامه هسته‌ای ایران […]

مقام قطری: دوحه خواستار حصول توافق عادلانه درخصوص برنامه هسته‌ای ایران است

محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر خارجه در امور منطقه قطر:
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سخنرانی خود در هفتاد و هفتمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر لزوم دستیابی به توافق عادلانه درخصوص برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد.

امیر قطر در این خصوص تاکید کرد که باید دغدغه‌های تمامی طرف های ذیربط در نظر گرفته شود.