رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستورات رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور در خصوص حوادث اخیر

دستورات رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور در خصوص حوادث اخیر در تماس‌های جداگانه با دادستان کل کشور و مراجع قضایی مطرح شد: در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آن ها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، مخلان آرامش […]

دستورات رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور در خصوص حوادث اخیر

در تماس‌های جداگانه با دادستان کل کشور و مراجع قضایی مطرح شد:

در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آن ها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم، افرادی که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده‌اند و در برابر پلیس تمرد میکنند، مرتبطین با سرویس‌های جاسوسی خارج از کشور برخورد بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضایی آنها هم تسریع شود./ میزان