رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخست وزیر کویت می‌گوید: از ایران می‌خواهیم به کشورهای همسایه احترام بگذارد

نخست وزیر کویت می‌گوید: از ایران می‌خواهیم به کشورهای همسایه احترام بگذارد و در امور داخلی آنها دخالت نکند /الجزیره

نخست وزیر کویت می‌گوید: از ایران می‌خواهیم به کشورهای همسایه احترام بگذارد و در امور داخلی آنها دخالت نکند /الجزیره