رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فارس: این حجم پرخاش نسبت به گشت ارشاد تنها بخاطر موفقیت های آن بوده و هست، نه بخاطر یک خطای احتمالی

فارس: این حجم پرخاش نسبت به گشت ارشاد تنها بخاطر موفقیت های آن بوده و هست، نه بخاطر یک خطای احتمالی خبرگزاری فارس نوشت: این حجم پرخاش نسبت به گشت ارشاد نیز تنها بخاطر موفقیت‌های آن بوده و هست نه بخاطر یک خطای احتمالی. اینان اگر در سیاست‌های مربوط به ترویج بی حجابی و بی […]

فارس: این حجم پرخاش نسبت به گشت ارشاد تنها بخاطر موفقیت های آن بوده و هست، نه بخاطر یک خطای احتمالی

خبرگزاری فارس نوشت: این حجم پرخاش نسبت به گشت ارشاد نیز تنها بخاطر موفقیت‌های آن بوده و هست نه بخاطر یک خطای احتمالی. اینان اگر در سیاست‌های مربوط به ترویج بی حجابی و بی عفتی و اندلسی کردن محیط جامعه اسلامی و انقلابی ایران ناکام، ماندند بخشی از آن را مدیون تلاش‌های بی وقفه و موثر پلیس امنیت اجتماعی و اخلاقی بوده و هستیم و این باعث کینه شتری آنان نسبت به گشت ارشاد گردیده است