رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلان ماسک از آغاز روند فعال‌ سازی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای ایران خبر داد

ایلان ماسک از آغاز روند فعال‌ سازی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای ایران خبر داد ایلان ماسک در واکنش به توییت وزیر خارجه آمریکا درباره صدور مجوز توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای مردم ایران گفت در حال فعال کردن استارلینک است

ایلان ماسک از آغاز روند فعال‌ سازی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای ایران خبر داد

ایلان ماسک در واکنش به توییت وزیر خارجه آمریکا درباره صدور مجوز توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای مردم ایران گفت در حال فعال کردن استارلینک است