رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری های شانگهای» به مجلس رفت

لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری های شانگهای» به مجلس رفت رئیس جمهور لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری های شانگهای» را امضا و برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری های شانگهای» به مجلس رفت

رئیس جمهور لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری های شانگهای» را امضا و برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.