رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبر چين راه خلاف پدر اصلاح‌گراى خود را در پيش گرفت

رهبر چين راه خلاف پدر اصلاح‌گراى خود را در پيش گرفت اكونوميست در تحليلى با عنوان ” شاهزاده “نوشت : پدر شی جین پینگ، یک انقلابی پيشرو بود که بعدها به عنوان استاندار از گشایش اقتصادی و اصلاحات حمایت کرد. ‌ ‌ برخی حدس می‌زدند که شی جا پای پدرش خواهد گذاشت. اما او راه […]

رهبر چين راه خلاف پدر اصلاح‌گراى خود را در پيش گرفت

اكونوميست در تحليلى با عنوان ” شاهزاده “نوشت :

پدر شی جین پینگ، یک انقلابی پيشرو بود که بعدها به عنوان استاندار از گشایش اقتصادی و اصلاحات حمایت کرد. ‌

برخی حدس می‌زدند که شی جا پای پدرش خواهد گذاشت. اما او راه دیگری را در پیش گرفته است. ‌

شی حزب کمونیست را دوباره در تمام جنبه‌های زندگی در چین رسوخ داد. که می‌گوید: “دولت، ارتش، جامعه و مدارس، شرق، غرب، جنوب، شمال و مرکز – حزب همه آنها را رهبری می‌کند”. ‌

او خود را عامل بازگشت نقش محورى حزب در جامعه چین و جهان می‌داند. ‌

اما این پروژه پیامدهای بدی برای چين دارد./ رصد