رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه

تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا: تحریم های جدید علیه روسیه به سبب الحاق غیرقانونی بخش هایی از اوکراین به خاک روسیه اعمال خواهد شد. این تحریم ها مقامات سیاسی و سران نظامی روسیه و بلاروس و همچنین تامین کنندگان بین‌المللی را هدف قرار می دهد که از صنایع […]

تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه

وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا:
تحریم های جدید علیه روسیه به سبب الحاق غیرقانونی بخش هایی از اوکراین به خاک روسیه اعمال خواهد شد.

این تحریم ها مقامات سیاسی و سران نظامی روسیه و بلاروس و همچنین تامین کنندگان بین‌المللی را هدف قرار می دهد که از صنایع نظامی روسیه حمایت می کنند.

تحریم ها شامل رئیس بانک مرکزی روسیه، معاون وی و بستگان اعضای شورای امنیت ملی روسیه می شود.